top of page

Privatlivspolitik

Formål


Formålet med privatlivspolitik er at vise, hvordan virksomheden Wide Awake Life Academy indsamler, anvender og beskytter dine personoplysninger. Virksomheden respekterer alle dine ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som du afgiver mundtligt, skriftligt og online.

Personlige oplysninger er alle oplysninger, som kan identificere dig.

For at kunne arbejde effektivt og ansvarligt som behandler og underviser har jeg brug for forskellige personoplysninger. Nedenstående er en orientering om, hvilke data jeg indsamler, og hvad jeg benytter dem til og dine rettigheder.

1. Kontaktoplysninger

Jeg er ansvarlig for behandlingen af dine data. Mine kontaktoplysninger er:

Marie-Noél Jepsen

Tlf.: 42300020  

E-mail: kontakt@marienoel.dk

Hvis du har spørgsmål til min behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte mig.

2. Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Bekræftelser på mentorforløb, 1:1 samtaler, forløb, foredrag, køb af onlinematerialer mv.

  • Journalisering 

  • Tilmelding til nyhedsbrev, ved samtykke

 

3. Kategorier af personoplysninger og samtykke

 

Samtykkeerklæring:


Ifm. første session giver du dit samtykke til, at du er bekendt med virksomhedens privatlivspolitik, og du giver oplysninger om dig selv, som er nødvendige for at sikre kvaliteten af vores samtaler.

Med samtykkeerklæringen bliver du bedt om tilladelse til behandling af følgende kategorier af personoplysninger om dig, når de er saglige og nødvendige for, at jeg kan hjælpe dig:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato/alder, civil status. Uddannelses- og ansættelsesforhold. Økonomiske forhold, væsentlige sociale problemer og familieforhold. Oplysninger om evt. strafbare forhold.

Fysiske/psykiske helbredsoplysninger.  Oplysninger om racemæssig/etnisk/kulturel baggrund. Religiøse, filosofiske eller politiske overbevisninger.

 

Seksuelle forhold eller orientering.

Du giver desuden samtykke til, at du er bekendt med afbuds- og betalingsbetingesler. 

Jeg anmoder aldrig om dit cpr. nr.  

4. Modtagere eller kategorier af modtagere af dine personoplysninger

Jeg videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre, med mindre du anmoder mig om det og skriftligt har givet din tilladelse hertil.

 

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine oplysninger stammer udelukkende fra dig.

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Du har ret til at få dine personoplysninger slettet uden unødig forsinkelse, når ét af følgende forhold gør sig gældende:

For overholdelse af reglerne om bogføring slettes alle personoplysninger iht. bogføringsloven. Dvs. at de slettes helt regnet fra indeværende år og fem år tilbage. Personoplysninger, der ikke er relevante ift. bogføringsloven og SKAT, kan slettes efter endt forløb, når du anmoder om det, når du trækker dit samtykke tilbage, og ellers slettes de senest et år efter din sidste konsultation.

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte mig på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af mine behandlinger af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8. Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig. Jf. pkt. 1.

8b. Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræffer.

 

8d Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod mine ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Der sker ikke behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

9. Datatilsynets vejledninger

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du har nogen spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte mig på tlf. 42300020 eller via kontakt@marienoel.dk

bottom of page