top of page

Jeg tilbyder:

black-coffee-close-up-coffee-cups-115062

Individuelle samtaler

Få hjælp til blive bedre til at åbne op, tale om det der er svært og ærligt udtrykke dine grænser, behov og hvordan du egentlig har det, i dine relationer.

EQ Univers (2).jpg

Forældre- og familiesamtaler

"Hvad børn ikke ved... har de ondt af" - Få hjælp til at tale med dit barn om psykisk lidelse, sygdom, skilsmisse, eller andre svære livsomstændigheder du som forældre og i som familie er påvirket af, men som kan føles svært at forklare og tale med børn om.

couple-hand-hands-121848.jpg

Parsamtaler

Få hjælp til at tale om det der fylder, på en måde der skaber samhørighed og forståelse... i stedet for konflikt og splid.

1-2 samtaler kan ofte gøre en betydelig forskel for relationen og hvordan i har det.

two-women-smiling-at-each-other-3893732.

Familiesamtaler

Få hjælp til at tale med din familie, om alt det usagte, der føles nemmere at gemme væk. Ny som gammel sorg, vrede, skuffelse eller frustration, der stadig fylder og gør det svært at være i relationen, ærligt, kærligt og afslappet.

pexels-pixabay-247195.jpg

Ungesamtaler

Et frirum til at tale om de ting der fylder i vores tanker, der føles svære, sårbare og måske endda skamfulde. Et sted til de tanker og følelser der er svære at sige højt, men som gør ondt at gå med alene.

IMG_2008.jpeg

Foredrag/Kurser

Book dit næste foredrag eller temadag om hvor altafgørende det er for vores relationer, trivsel og mentale helbred at vi tør snakke om det der fylder i os.

bottom of page